Wolontariat Europejski

Zaangażuj się w wolontariat europejski! European Voluntary Service (EVS) umożliwia podjęcie pracy społecznej prawie na całym świecie we wszystkich Krajach Programu oraz w Sąsiedzkich Krajach Partnerskich.

Wolontariat europejski jest finansowany przez Unię Europejską i może być całkowicie bezpłatny dla wolontariusza. Przejazdy, ubezpieczenie oraz zakwaterowanie są zapewnione. Wolontariusz otrzymuje także kieszonkowe. Jedyne koszty, które może ponieść to 10% kosztów podróży.

Aby zostać wolontariuszem w pierwszej kolejności należy wybrać organizację goszczącą, w której chce się zrealizować swój wolontariat oraz organizację wysyłającą z Polski. Baza wszystkich organizacji EVS dostępna jest na stronie.
Po zakończeniu projektu wolontariusz otrzymuje Youthpass, certyfikat poświadczający umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w trakcie trwania projektu.
O tym, jak uzyskać możliwość wyjazdu na wolontariat można szczegółowo przeczytać na stronie.

Wolontariat Europejski jest realizowany w ramach Programu "Młodzież w działaniu”, który pozwala młodzieży uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia.

Serdecznie zapraszamy!