Warsztaty wizerunkowo - rekrutacyjne firmy LIDL

Zapraszamy absolwentów i studentów V-go roku na warsztaty wizerunkowo-rekrutacyjne w ramach programu Lidl Brand Factory. Prowadzącymi będą specjaliści z obszaru HR oraz przedstawiciele firmy Lidl Polska.

Warsztaty odbędą się 12 czerwca 2013 roku w godzinach 15.00 – 18.30 w auli K. Lepszego w rektoracie UŚ.

Warsztat organizowany jest przez Centralę Lidl Polska – pion biznesowy.

Przebieg i cel warsztatów

Pierwsza części warsztatu będzie szansą na zapoznanie się z cyklem tworzenia produktów w firmie Lidl Polska. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy na wybranym stanowisku, a także doświadczą w praktyce jakości tworzonych produktów. Uczestnicy będą mieli realny kontakt z kluczowymi osobami z firmy Lidl i będą mogli uzyskać odpowiedzi na interesujące ich pytania.

Druga część to ćwiczenie zadanie rekrutacyjne, stanowiące próbkę prawdziwego procesu rekrutacji, w ramach programu Lidl Brand Factory. Udział w realizacji zadania będzie szansą na otrzymanie zaproszenia do głównego procesu rekrutacji i selekcji na atrakcyjne, wybrane stanowiska pracy w ramach programu Lidl Brand Factory w Centrali Lidl Polska.

Właściwy proces rekrutacyjny rozpocznie się w lipcu, a zakończy we wrześniu 2013 roku. Nabór dotyczy obszarów: PRODUCT STRATEGY, QUALITY MANAGEMENT, PROMOTIONS MANAGEMENT, PRODUCT SUPPORT, MARKETING MANAGEMENT, PUBLIC RELATIONS, PACKAGING DESIGN.

Dlaczego warto?

Uczestnicy warsztatów poznają tajniki kreowania produktu i przećwiczą wybrane etapy tworzenia nowej marki. Do ich dyspozycji będzie jeden z najlepszych Menedżerów Działu Strategii i Zarządzania Produktami. Uczestnicy poznają także warunki rekrutacji na kluczowe stanowiska w obszarze kreowania i zarządzania produktami.

Kogo zapraszamy?

Studentów V-go roku oraz absolwentów zarządzania, filologii germańskiej, kierunków technicznych, ścisłych, marketingu i kierunków pokrewnych, z dobrą lub bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego.

Zapraszamy także osoby z innych kierunków na Uniwersytecie Śląskim, jeśli tylko ich motywacja i potencjał zawodowy będzie wystarczający, zaproponowany im zostanie udział w programie rozwojowym Lidl Brand Factory w Centrali Lidl Polska.

Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod numerem 32 359 20 32. Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!