W II kwartale 2009 r. konsultanci PK udzielili bezpłatnych informacji 13,5 tys. osób

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do Punktów Konsultacyjnych KSU, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W II kwartale 2009 r. konsultanci PK udzielili bezpłatnych informacji 13,5 tys. osób.

Zainteresowani poszukiwali przede wszystkim informacji, dotyczących: możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów, charakterystyki poszczególnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z bezpłatnej usługi informacyjnej, należy wybrać ze strony http://www.parp.gov.pl/index/index/1101 adres dowolnego Punktu Konsultacyjnego i udać się po informację lub umówić telefonicznie na spotkanie z konsultantem.
Usługi informacyjne świadczone przez konsultantów PK są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Więcej na stronach:
www.ksu.parp.gov.pl/pl/pk
www.parp.gov.pl/index/more/10570