Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach organizuje kolejną edycję Transgranicznych Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, które odbędą się w dniu 17 maja 2013 r. w godz. 10:00 – 14:00 w Cieszynie (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3). Wydarzenie organizowane jest w ramach polsko – czesko – słowackiego Partnerstwa Transgranicznego EURES - T Beskydy.

Celem Targów jest promocja sieci EURES i mobilności transgranicznej, ułatwienie nawiązywania kontaktu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami z regionu przygranicznego oraz zaprezentowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość a także szkoleniowych z terenu Partnerstwa EURES-T Beskydy oraz przedstawienie informacji dotyczących warunków życia i pracy, zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach, na Słowacji i w Polsce.

 

W Targach udział wezmą:

  • pracodawcy z Polski i Czech,
  • przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia z Polski, Czech i Słowacji,
  • inne instytucje rynku pracy (agencje pośrednictwa pracy, związki zawodowe),
  • uczelnie wyższe z Polski i Czech oraz Słowacka Akademicka Agencja Informacyjna,
  • instytucje wspierające przedsiębiorczość z Polski i Czech.


Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty na temat warunków życia i pracy oraz zakładania działalności gospodarczej na Słowacji, w Czechach i Polsce, prowadzone przez doradców EURES z w/w krajów.

Program Targów dostępny jest tutaj.

Serdecznie zapraszamy!