Termin składania biznesplanów

Zapraszamy Państwa do składania swoich biznesplanów w ramach projektu START. Dzięki temu będziecie Państwo mogli skorzystać z 2 form wsparcia w ramach 3 etapu projektu START. Mowa o analizie eksperckiej oraz o kilkugodzinnym coachingu indywidualnym. Poniżej znajduje się proponowany układ treści dokumentu. Jednocześnie informujemy, iż terminem obowiązującym w kontekście składania biznesplanu jest 15 kwietnia br. (piątek).

Proponuje się następujący układ treści (strukturę) biznesplanu:

 1. streszczenie,
 2. geneza projektu - charakterystyka przedsiębiorcy,
 3. misja i cele strategiczne,
 4. opis produktu (usługi),
 5. system zarządzania i personel,
 6. rynek i marketing,
 7. proces produkcyjny (jeżeli dotyczy),
 8. informacje finansowe,
 9. czynniki ryzyka i korzyści z ich podjęcia (analiza SWOT),
 10. harmonogram realizacji,
 11. załączniki.