Szkolenie "Wejścia kapitałowe – szansa dla komercjalizacji innowacyjnych pomysłów"

W imieniu Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Wejścia kapitałowe – szansa dla komercjalizacji innowacyjnych pomysłów". Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2011 roku w Ustroniu.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat zasad finansowania pomysłów na biznes.

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać informacje na temat:

  • roli Designu w nowoczesnej firmie,
  • sposobów pozyskiwania środków na nowopowstające przedsiębiorstwa,
  • rodzajów spółek kapitałowych, sposobów nabywania udziałów/akcji oraz związanego z tym ryzyka inwestycyjnego,
  • strategii i ograniczeń inwestycyjnych,
  • oceny stopy zwrotu dla instytucji wspierającej w kontekście ryzyka,
  • podstawowych formy wsparcia, których może udzielić Park w ramach realizowanych projektów.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go do dnia 14 kwietnia 2011 roku na adres e-mail parklotniczy@parkotniczy.eu lub faksem pod nr 32 750 82 33.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Parku.