Stypendium Kronospan

Fundacja Kronospan oferuje możliwość uczestnictwa w Programie "Stypendium Kronospan" skierowanego do Uczniów i Studentów. Osoby starające się o stypendium muszą reprezentować wysokie wyniki w nauce. Dzięki stypendium osoby otrzymają możliwość studiowania w Babson College.

W ramach tego programu Stypendyście zostanie zaoferowany także letni program stażu w firmie Kronospan, począwszy od pierwszego roku, oraz zatrudnienie w firmie po ukończonym stypendium. Firma Kronospan i Babson College poszukują wysoce zmotywowanych, przedsiębiorczych młodych ludzi, którzy będą inspirowani przez możliwość studiowania w jednej z wiodących na świecie uczelni wraz z innymi studentami.

Aby aplikować o stypendium (rekrutacja 2014) kandydaci muszą skompletować i wysłać wszystkie niezbędne dokumenty na adres email: scholarship@kronospanfoundation.ro najpóźniej do dnia
9 września 2013 roku. Lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy odwiedzić stronę internetową www.kronospanfoundation.ro/scholarship lub skontaktować się z firmą.

Osoby kontaktowe:

Joanna Szremska - Dyrektor Personalny

tel. ( 94) 373 01 31; j.szremska@kronospan.pl

 

Anna Tiede - Specjalista ds. personalnych

tel. ( 94) 373 01 34; a.tiede@kronospan.pl

 

Dokumenty wymagane do aplikacji:

Obecna aplikacja odnosi się do programu w 2014 roku, student rozpocznie studiowanie w 2014.

Wszystkie dokumenty muszą być napisane i przetłumaczone na język angielski.

  • życiorys,
  • świadectwo szkoły średniej,
  • rekomendacja od nauczyciela lub pracodawcy,
  • esej - jednostronicowy esej przedstawiający kandydata i opowiadający nam o największym wyzwaniu, jakie kandydat pokonał lub też nad czym pracuje aby pokonać w chwili obecnej.