Spotkanie podsumowujące realizację projektu START

19 maja 2011 roku w godzinach 13.00-14.30 odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację projektu START- program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim.

Obecnie kończymy realizację drugiego, ostatniego już cyklu programu START. Założeniem projektu był rozwój postaw przedsiębiorczych wśród studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, a także efekty w postaci nowych przedsiębiorstw. Prezentacje tych efektów przedstawimy na spotkaniu.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników 3 etapu naszego projektu.

Zespół START