Spotkanie informacyjne: Możliwości pozyskania kapitału oraz inwestorów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Punkt Kontaktowy Projektu START oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym "Możliwości pozyskania kapitału oraz inwestorów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej", które odbędzie się 10 marca br. o godz. 12.30 w auli im. K. Lepszego w Rektoracie UŚ, ul. Bankowa 12.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele instytucji publicznych, biznesu oraz otoczenia biznesu:

  • Funduszu Górnośląskiego S.A.,
  • Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie,
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,

którzy opowiedzą m.in. o możliwościach pozyskania funduszy w ramach działania 6.2 PO KL (dotacje do 40 tys.) oraz działania 8.1 PO IG (e-biznes), dotacjach z Powiatowych Urzędów Pracy oraz funduszach pożyczkowych i poręczeniowych.

Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać w tym dniu z bezpłatnego doradztwa prowadzonego przez pracowników Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług (KSU) przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach świadczącego usługi doradcze dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców (strona internetowa Punktu: www.spk.info.pl). Doradztwo prowadzone będzie m.in. w zakresie: administracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych (europejskich) na realizację projektów w okresie programowania 2007-2013, innych istotnych dla rozwoju firmy informacji.

Aby wziąć udział w spotkaniu i otrzymać materiały konferencyjne prosimy o wysłanie maila zgłoszeniowego na adres start@us.edu.pl z dopiskiem w tytule "spotkanie informacyjne" do dnia 9 marca.

Aby zarezerwować termin bezpłatnego doradztwa prosimy skontaktować się telefonicznie z pracownikami Biura Karier tel. 032 359 22 15. Wcześniejsza rezerwacja terminu nie jest obligatoryjna, aby skorzystać z doradztwa.
 

Zobacz harmonogram spotkania