Są środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach informuje, że posiada środki finansowe na przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy mające pomysł na otwarcie własnej firmy mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w wysokości 19.113,66 zł. Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szczegółowy regulamin dotyczący warunków ich przyznania można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.pup-tg.pl lub w siedzibie Urzędu (pokój 112). Wniosek jest rozpatrywany do 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

Szczegółowych informacji na temat dotacji udzielają pracownicy Działu Instrumentów Rynku Pracy (pokój 112) tel. (032)/285 50 38 wew. 134. (źródło: www.pup-tg.pl)