Rekrutacja do projektu unijnego

W związku z realizacją projektu „PI-PWP CouveusePL” w ramach Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki biuro projektu serdecznie zaprasza do rozpoczęcia działalności gospodarczej!

Uczestniczką lub uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy z terytorium województwa śląskiego. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 7 osób (5 kobiet, 2 mężczyzn), które rozpoczną testowanie swoich pomysłów na biznes pod opieką doradców zatrudnionych w inkubatorze CouveusePL.

Dzięki inkubatorowi CouveusePL możliwym staje się:

  • przetestowanie słabych oraz mocnych stron swojego pomysłu na biznes, bez konieczności ponoszenia kosztów jego prowadzenia i przy jednoczesnym wsparciu szkoleniowo-doradczym ze strony inkubatora;
  • utrzymanie statusu osoby bezrobotnej (otrzymywanie zasiłku; posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego);
  • nawiązanie współpracy z dostawcami i odbiorcami jeszcze przed zarejestrowaniem własnej działalności gospodarczej;
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych.

 

Uzyskanie pozytywnej oceny w okresie „działalności na próbę” daje podopiecznym inkubatora możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek i ubiegania się o wsparcie finansowe w wysokości ok. 20 000 złotych.

 

By wziąć udział w projekcie należy wypełnić Wniosek o Wsparcie zamieszczony na stronie internetowej www.couveuse.pl w zakładce „Do pobrania”. Druga tura rekrutacji trwa do 31 sierpnia 2013 roku.

 

Kontakt do biura projektu:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

ul. Warszawska 28A/2 40-008 Katowice

tel./fax: 32 273 26 62, 697 407 107

e-mail: couveuse@swr.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.couveuse.pl.