Rekrutacja do nowej edycji projektu START

Osoby zainteresowane projektem "Przedsiębiorczość akademicka na START" prosimy o rejestrację na stronie internetowej www.start.polsl.pl. Po rejestracji należy zgłosić się do naszego biura przy ulicy Bankowej 14 w Katowicach (1 piętro, pokój 417a). Na uczestników szkoleń i doradztwa czeka 100 miejsc (75 dla studentów, doktorantów i absolwentów do roku po ukończeniu studiów oraz 25 dla pracowników naukowych).

UWAGA: Studenci, absolwenci i doktoranci muszą posiadać status osób nieaktywnych zawodowo. Doktoraanci zatrudnieni na stanowiskach asystenckich kwalifikują się do grupy pracowników naukowych. Więcej informacji udziala biuro projektu.

Kontakt z biurem:

ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

T: 32 359 22 15

M: start@us.edu.pl