Przygotowanie projektu EFS - od pomysłu do wniosku aplikacyjnego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu realizowanym przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. „Przygotowanie projektu EFS – od pomysłu do wniosku aplikacyjnego”, które odbędzie się 18 kwietnia br. w godz. 9.00 – 13.00 w rektoracie UŚ. Po szkoleniu przewidziany został czas na indywidualne konsultacje.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 14 kwietnia do godz. 16.00 na adres dlaska@us.edu.pl. Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane mailowo lub telefonicznie.

Ramowy program spotkania:

  1. Podstawowe zasady przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z EFS, pojęcia dotyczące PO KL. Profil wnioskodawcy i beneficjentów projektu.
  2. Zasady tworzenia budżetu i kwalifikowalność wydatków.
  3. Matryca logiczna projektu, uzasadnienie realizacji projektu i wybór grup docelowych.
  4. Harmonogram realizacji projektu.
  5. Prezentacja Generatora Wniosków Aplikacyjnych.