Projekt START nominowany do nagrody w konkursie "Fundusze i Nauka"

Z przyjemnością informujemy, iż projekt „START - Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim” został nominowany do głównej nagrody w konkursie "Fundusze i Nauka".

Konkurs był skierowany do instytucji naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szkół wyższych, a jego celem było wyłonienie najlepszych projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do rozwoju nauki w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja ProRegio w partnerstwie z firmą Smartlink, a serwis PAP - Nauka w Polsce jest patronem medialnym konkursu.

Jak informują organizatorzy, na konkurs nadesłano 54 projekty; najwięcej z województw: mazowieckiego - 9, dolnośląskiego - 6, lubelskiego - 6, małopolskiego - 6 oraz śląskiego - 6.

Jak wyjaśniają organizatorzy, wyróżnione zostały te projekty, które mimo, iż nie zdobyły największej liczby punktów, zyskały szczególne uznanie w oczach oceniających.

Zwycięzcy zostaną wyłonienie z grona tych nominowanych:

1. Kategoria: Wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych
 

  • Przedsiębiorczy naukowiec (Projektodawca: Politechnika Opolska);
  • START - Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim (Projektodawca: Politechnika Śląska oraz partnerzy: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Politechnika Częstochowska, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach);
  • Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora life science w Polsce (Projektodawca: Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny).


2. Kategoria: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 

  • Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska - "Centrum Wodne" SGG (Projektodawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);
  • ENERGIS - Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce (Projektodawca: Politechnika Świętokrzyska);
  • Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL-Grid (Projektodawca: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH).


3. Kategoria: Komercjalizacja badań
 

  • Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki (Projektodawca: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla);
  • Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych (Projektodawca: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX");
  • Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym (Projektodawca: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - koordynator CZT AERONET Dolina Lotnicza).


Nagrody i wyróżnienia zostaną ogłoszone podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w grudniu w Warszawie.
Laureaci oraz wyróżnieni zostaną objęci kampanią promocyjną, która obejmie wydawnictwo albumowe promujące dobre praktyki oraz informacje w serwisach: FunduszeOnLine, ProRegio, Nauka w Polsce oraz artykuły w prasie.
Konkurs jest elementem projektu "Fundusze Europejskie dla nauki - nauka dla Polski" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.