Program Ambasadorski Fundacji Pro Progressio

Program Ambasadorski Fundacji Pro Progressio skierowany jest dla studentów pragnących zdobyć doświadczenia w trakcie trwania studiów.

Uczestnicy Programu Ambasadorskiego podczas roku akademickiego wspierają Fundację w jej działaniach wizerunkowych, pośredniczą w kontaktach między Fundacją a uczelnią, a także biorą udział w organizacji wydarzeń z udziałem Fundacji na uczelni takim jak na przykład Projekt Outsourcing Market Leaders Academy w Szkole Głównej Handlowej. Oprócz tego biorą udział w przydatnych i rozwojowych szkoleniach oraz konferencjach.

Czas trwania Programu: jeden rok akademicki

Program Ambasadorski:

  • student reprezentujący Fundację na swojej uczelni,
  • wsparcie Pro Progressio w działaniach promocyjnych,
  • przeprowadzanie badań/oraz ankiet na uczelni,
  • organizacja wydarzeń na uczelni,
  • ścisła współpraca z Zarządem Fundacji Pro Progressio.

Kogo poszukują?

Studentów II, III, IV roku którzy interesują się tematyką Outsourcingu, oraz cechują się:

  • zaangażowaniem w wykonywaną pracę,
  • innowacyjnym oraz twórczym myśleniem;
  • rozwiniętymi zdolnościami organizacyjnymi,
  • umiejętnością łatwego nawiązywania kontaktów,
  • chęcią sprawdzenia się w dziedzinach takich jak: marketing, Project Management, PR czy HR.

 

Działania Ambasadorskie
Do głównych obowiązków Ambasadora należy reprezentowanie Fundacji na swojej uczelni, wydziale. Do tego zalicza się tzw. "marketing szeptany" wśród swoich koleżanek i kolegów. Oprócz tego Ambasador jest odpowiedzialny za kontakt z władzami oraz wykładowcami swojej uczelni, w celu ułatwienia Fundacji organizacji wydarzeń. Uczestnik Programu może także sam podjąć inicjatywę i zorganizować własny projekt dotyczący outsourcingu. Ambasador jest zaangażowany w pozyskiwanie cennych informacji (między innymi jaka jest liczba studentów i absolwentów poszczególnych kierunków, jakie organizacje studenckie działają na terenie uczelni, ile prac dyplomowych jest pisanych o tematyce outsourcingowej) oraz będzie miał szansę być współautorem publikacji o podobnej tematyce Uczestnicy Programu są w ciągłym kontakcie z pracownikami Fundacji .

Dlaczego warto zostać Ambasadorem Fundacji Pro Progressio?

Ambasadorem warto zostać, ponieważ w Pro Progressio można zdobyć doświadczenie podczas pracy, która nie przeszkadza w przebiegu studiów. Program Ambasadorski daje także uczestnikom możliwość podejmowania własnych inicjatyw oraz dostosowania działań do indywidualnych potrzeb. Ambasadorzy mają okazję zdobycia szerokiej wiedzy oraz cennego doświadczenie w dziedzinie Outsourcingu. Jest to idealne miejsce dla osób, które interesują się Outsourcingiem i z tym wiążą swoją przyszłość.

Aplikuj do Programu Ambasadorskiego:
1. Wypełnij formularz, dostępny na stronie Fundacji ( w zakładce o Fundacji ) www.proprogressio.pl następnie prześlij go na skrzynkę info@proprogressio.pl.
W temacie wiadomości wpisz: „Program Ambasadorski”. Do formularza załącz swoje CV, oraz krótki list motywacyjny.

2. Drugim etapem, do którego zaprosimy wybranych kandydatów, będzie rozmowa telefoniczna.