Próbne rozmowy kwalifikacyjne

Firma Steria, Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zapraszają wszystkich chętnych do udziału w próbnych rozmowach kwalifikacyjnych w wybranym języku: angielskim, francuskim, polskim.

Rozmowy przeprowadzą pracownicy firmy Steria w dniu 26 lutego 2013 r. w godz. 10.00 - 16.00, w sali 312 w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego (budynek Wydziału Nauk Społecznych UŚ).

Zapisy przyjmuje Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego pod numerem telefonu: (32) 359 20 32.