Praktyki w ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych stwarza studentom możliwość odbycia praktyk w kwaterze głównej w Nowym Jorku, a także w biurach w Genewie, Wiedniu, Nairobi, Addis Ababa, Bangkoku, Bejrucie, Santiago, Arusha oraz Hadze.

Celem programu jest:

 • stworzenie możliwości rozwoju zawodowego studentom pochodzącym z różnych środowisk akademickich poprzez pracę praktyczną w biurach ONZ,
 • dostarczenie instytucji asysty w postaci wysoko wykwalifikowanych studentów wyspecjalizowanych w różnych obszarach zawodowych.

Program realizowany jest przez okres dwóch miesięcy trzy razy w roku:

 1. styczeń – marzec (wiosenna sesja)
 2. czerwiec – sierpień (letnia sesja)
 3. październik – grudzień (jesienna sesja)

Wymagania

Program skierowany jest do:

 • studentów, którzy zakwalifikowali się na studia magisterskie w momencie składania aplikacji oraz podczas odbywania praktyk,

UWAGA! Kandydaci pochodzący z krajów, w których brak podziału na studia magisterskie i licencjackie, muszą mieć ukończone 4 lata dziennych studiów jednolitych,

 • studentów z następujących kierunków (obszarów kształcenia): ekonomia, stosunki międzynarodowe, antropologia, socjologia, administracja, nauki przyrodnicze. Kandydatury z innych kierunków będą brane pod uwagę w zależności od aktualnych potrzeb w miejscu odbywania praktyk.

Praca wykonana przez praktykanta podczas programu (w ramach przypisanych mu obowiązków) może zostać wykorzystana jedynie dla celów akademickich. Prawa autorskie odnoszące się do tej pracy pozostają własnością ONZ.

Aplikacje w języku angielskim powinny składać się z:

 1. listu motywacyjnego zawierającego powody złożenia aplikacji,
 2. aktualnego CV,
 3. kopii dyplomu lub listy przedmiotów zaliczonych bądź w trakcie realizacji,
 4. streszczenia publikacji akademickich (jeśli dotyczy).

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć jedynie drogą e-mailową na adres: intern@uncid.org.

Instytucja skontaktuje się jedynie z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji na stronie.