Podpisanie umowy z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

14 grudnia o godzinie 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostanie podpisana umowa współpracy pomiędzy naszą Uczelnią, a Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

W wydarzeniu wezmą udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pani Bożena Rojewska.

Współpraca pomiędzy instytucjami będzie dotyczyć promowania idei przedsiębiorczości wśród studentów, promowania wykorzystywania wyników prac badawczych przez przedsiębiorstwa, realizacji wspólnych projektów, współpracy pomiędzy Agencją a uniwersyteckim Biurem Karier w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów.