Nowy grafik szkoleń do stycznia 2011. Informacje o zapisach

Zapraszamy do udziału w szkoleniach START. W I etapie projektu mają Państwo do wyboru jedno z pięciu szkoleń, decyduje kolejność zgłoszeń (na każde przyjmujemy 20 osób). W przypadku braku miejsc na wybrane szkolenie prosimy o wybór innego.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu najpóźniej do 2 dni przed jego terminem.

Wszystkie informacje o szkoleniach znajdują się poniżej:

Zapisy przyjmujemy mailowo (start@us.edu.pl; prosimy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy oraz temat szkolenia) oraz telefonicznie (032 359 22 15).

Uwaga: Zapisy na szkolenie zobowiązują do bezwzględnego w nim udziału!*
Dalszy udział w projekcie jest nieobowiązkowy.

Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji projektu START (w roku akademickim 2009/2010) nie mogą przystąpić ponownie do projektu.

*W nagłych przypadkach nieobecność i zmianę szkolenia można zgłosić na 2 dni przed terminem szkolenia.