Nabór do projektu "Naukowiec Jutra"

Rusza rekrutacja do III edycji szkoleniowej projektu "Naukowiec Jutra", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 4.2 PO KL.

Projekt "Naukowiec Jutra" jest skierowany do:

 • pracowników naukowych,
 • pracowników dydaktycznych,
 • kadry zarządzającej,

z terenu całego kraju w celu podniesienia ich umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania projektami.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Czas realizacji zajęć szkoleniowych w ramach III edycji to okres:
- 21 września 2013 r. - 5 stycznia 2014 r. (tryb sobota- niedziela) w Częstochowie.

Szczegółowe terminy zajęć są dostępne na stronie internetowej projektu.
 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Biorąc udział w projekcie "Naukowiec Jutra":

 • dowiesz się jak komercjalizować wyniki badań,
 • nauczysz się sprawnie przygotować wniosek aplikacyjny,
 • zyskasz wiedzę z zakresu realizacji projektów,
 • zdobędziesz kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami,
 • dowiesz się jak zbudować kompetentny zespół projektowy i nim profesjonalnie zarządzać,
 • poznasz narzędzia informatyczne do zarządzania projektami,
 • będziesz mieć możliwość zdania uznanego międzynarodowego certyfikatu IPMA na poziomie D.

Projekt zakłada przekazanie wiedzy w formie szkoleń, w ramach IV integralnych modułów tematycznych:

- Własność intelektualna i prawna (16h szkoleniowych)

Tematyka: przedmiot ochrony (know-how, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysł.), zasady uzyskiwania praw wyłącznych, transfer prawa własności intelektualnej.

- Finansowanie badań oraz fundusze unijne (24h szkoleniowe)

Tematyka: fundusze unijne, w tym nowy okres finansowania 2014-2020 EFRR i EFS, 7 i 8 Program Ramowy, pożyczki inwestycyjne, fundusze pożyczkowe, kredyty technologiczne i bankowe, leasing.

- Zarządzanie projektami badawczo - naukowymi (96h szkoleniowych) połączone z egzaminem IPMA poz. D

Tematyka: środowisko projektu, organizacja projektu, cele projektu, rola interesariuszy w projekcie, etapy i cykl życia projektu, zarządzanie dokumentacją projektową, harmonogramowanie, planowanie i zarządzanie zaso-bami finansowymi i kosztami projektu, zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie umową jakości i ryzy-kiem w projekcie, zarządzanie portfelem projektu oraz zamknięcie projektu.

- Narzędzia informatyczne MS Project (24h szkoleniowe)

Tematyka: wprowadzanie zadań, zależność między zadaniami, zasoby, kalendarze w projekcie, dostosowanie widoków, śledzenie postępów w wykonywaniu projektu, dostosowanie programu do swoich potrzeb.

Żeby wziąć udział w Projekcie wystarczy wypełnić dokumenty rekrutacyjne:

 • formularz aplikacyjny,
 • oświadczenie oraz deklaracja uczestnika projektu,
 • CV uczestnika projektu,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

Wypełnione dokumenty wystarczy odesłać drogą pocztową na adres Biura Projektu.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO III EDYCJI UPŁYWA: 2 września 2013 r.

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne Edycje Szkoleniowe będą się odbywać:
edycja IV: od lutego do maja 2014 r. (tryb: sobota- niedziela, co 2 tygodnie).
 

Chcesz wiedzieć więcej? Masz jakieś pytania? Napisz - zadzwoń - przyjdź- skontaktuj się:
Biuro Projektu "Naukowiec Jutra"
Siedziba firmy pm2pm sp. z o.o. ul. Wielopole 18b, 31 - 072 Kraków; tel. (12) 423 05 15.


Pani Magdalena Laske - Specjalistka ds. promocji i rekrutacji,
e - mail: naukowiec@pm2pm.pl,
tel. 503 168 058.