Nabór do projektu "Humaniści skuteczni na rynku pracy"

Jesteś absolwentem studiów humanistycznych? Masz nie więcej niż 25 lat? Pozostajesz bez zatrudnienia? Chcesz rozwinąć swoje kompetencje i zyskać doświadczenie zawodowe, a jednocześnie zarobić? Jeśli tak, to projekt "Humaniści skuteczni na rynku pracy" jest właśnie dla Ciebie!

Celem działania jest wspieranie młodych absolwentów studiów humanistycznych nieaktywnych zawodowo (bezrobotnych lub uczących się). Uczestnicy projektu będą mieli szansę podnieść swoje kompetencje, poszerzyć wiedzę i zyskać doświadczenie zawodowe.

Na całość projektu składają się specjalistyczne, zindywidualizowane szkolenia oraz 6- miesięczne staże, które realizowane będą w instytucjach, organizacjach i placówkach sektora kultury. Za udział w szkoleniach uczestnikom będzie przysługiwać stypendium, a za staże – wynagrodzenie. Realizację działań poprzedzą pogłębione badania, których wyniki pomogą stworzyć najbardziej odpowiednią dla uczestników ofertę szkoleniowo - stażową.

Kogo szukają Organizatorzy? Profil uczestnika:

  • absolwent studiów humanistycznych,
  • do 25 roku życia,
  • nieaktywny zawodowo lub uczący się,
  • dyspozycyjny w okresie od stycznia do grudnia 2014 r.

 

Projekt "Humaniści skuteczni na rynku pracy" krok po kroku:

  • rekrutacja – wrzesień 2013 r. (na formularze rekrutacyjne czekamy do 20 września 2013 r.)
  • badania (wywiady i badania fokusowe) kompetencji Uczestników i potrzeb Stażodawców –
  • październik – grudzień 2013 r.
  • spersonalizowane szkolenia dla Uczestników – styczeń – marzec 2014 r.
  • staże Uczestników – kwiecień – grudzień 2014 r. (6 - miesięczne staże w terminach odpowiadających Uczestnikom i Stażodawcom)


Rekrutację prowadzi i wszelkich informacji udziela:
Biuro Projektu (siedziba Stowarzyszenia Inicjatywa)
pl. Sejmu Śląskiego 2/425
40-032 Katowice
tel./fax. 32 785 70 34
email: biuro@skutecznihumanisci.pl


Szczegółowe informacje znajdziesz na:
www.skutecznihumanisci.pl
www.facebook.com/skutecznihumanisci

Projekt "Humaniści skuteczni na rynku pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizator
Projekt jest realizowany przez katowickie Stowarzyszenie Inicjatywa, które od 1998 roku aktywnie kształtuje życie społeczne i kulturalne województwa śląskiego, organizując liczne przedsięwzięcia artystyczne (m.in. Festiwal Filmowy Cropp Kultowe, Festiwal Muzyki Improwizowanej Jazz i Okolice), szkoleniowe, edukacyjne, a także badawcze.

Partner
Projekt powstał i będzie realizowany we współpracy z włoskim Stowarzyszeniem Eurocultura, które specjalizuje się w badaniach i analizie rynku pracy, szkoleniach, doradztwie i działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej różnych grup odbiorców.
Stowarzyszenie Eurocultura jest jedną z organizacji wdrażających metodologię analizy wzrostu kompetencji INKAS, która zostanie w ramach projektu „Humaniści skuteczni na rynku pracy" zaadaptowana na potrzeby lokalnego rynku pracy.