Nabór do projektu

Projekt "Przedsiębiorczość akademicka na START" jest organizowany przez Politechnikę Śląską we współpracy z największymi uczelniami województwa śląskiego, tj. Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Politechniką Częstochowską, Akademią Techniczno-Humanistyczną, a także z instytucjami otoczenia biznesu - Regionalną Izbą Gospodarczą oraz Zamkiem Cieszyn.

Celem głównym projektu START jest podniesienie poziomu kreatywności, transferu wiedzy i postaw przedsiębiorczych wśród studentów uczelni wyższych województwa śląskiego.

W ramach projektu można uczestniczyć w:

  • warsztatach z zakresu innowacyjności;
  • grze symulacyjnej;
  • wizytach studyjnych w firmach typu spin off/spin out;

Na uczestników projektu czeka również profesjonalne doradztwo biznesowe.

Obecnie prowadzony jest nabór uczestników do projektu na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniach organizowanych w ramach projektu Przedsiębiorczość Akademicka na START proszone są o rejestrację na stronie www.start.polsl.pl (w czasie rejestracji należy wybrać APIB- SWSZ), a następnie zgłoszenie się do Akademickiego Punktu Informacji Biznesowej Projektu, który mieści się w Studenckim Biurze Karier Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka przyl. ul. Krasińskiego 2, III piętro pok. 313.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

OSTATECZNY TERMIN REKRUTACJI MIJA 2 MARCA BR.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!

www.start.polsl.pl