Konkurs "Pomysł na biznes"

Spółka MEGREZ zaprasza do udziału w konkursie „Pomysł na biznes”, który ma stymulować do powstawania innowacyjnych, niestandardowych pomysłów oraz inspirować środowisko akademickie do działania w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej wykorzystując wiedzę zdobytą na uczelni.

Konkurs „Pomysł na biznes” zostanie skierowany do studentów/absolwentów/doktorantów/pracowników naukowych wszystkich uczelni w województwie śląskim.

Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie:

  1. pomysł na działalność gospodarczą dotyczącą wykorzystania wiedzy uzyskanej na uczelni (studenci/pracownicy naukowi/absolwenci) – ocena nastąpi na podstawie złożonego uproszczonego biznesplanu opracowanego przez Komisję Konkursową powołaną przez MEGREZ Sp. z o.o.
  2. osiągnięcia firm powstałych jako spin-off/spin-out, które funkcjonują na rynku maksymalnie 3 lata - ocena nastąpi na podstawie złożonego formularza opracowanego przez Komisję Konkursową powołaną przez MEGREZ Sp. z o.o.

Założono po 3 nagrody w każdej kategorii: za I miejsce 10 000,00zł, za II miejsce 7 000,00zł, za III miejsce 4 000,00zł.

Szczegóły konkursowe już wkrótce na stronie.