Konkurs "Napęd Nowej Ery"

ORLEN GAZ wspólnie z Politechniką Warszawską po raz drugi ogłasza ogólnopolski konkurs branży LPG Napęd Nowej Ery. Tegoroczna edycja skierowana jest do zdolnych polskich naukowców.

Napęd Nowej Ery to inicjatywa non - profit firmowana przez ekspertów i dziennikarzy. Jej celem jest poszerzanie wiedzy eksperckiej branży, zachęcenie do poszukiwania nowych rozwiązań dla LPG oraz zerwanie ze stereotypowym postrzeganiem gazu płynnego jako paliwa do używanych aut. W tym roku projekt będzie również promował naukowców.

W tym roku o tytuł Odkrycia Napędu Nowej Ery rywalizować będą studenci, dyplomanci, doktoranci, członkowie organizacji studenckich oraz kół naukowych, a także pracownicy uczelni i instytutów oraz zespoły projektowe i wynalazcy - naukowcy, których przedmiotem badań jest gaz płynny.

Konkurs wyłoni zwycięzców w trzech podkategoriach:

  • praca magisterska
  • praca doktorska
  • projekt naukowo-badawczy/wynalazek

- Sukces pierwszej edycji konkursu Napęd Nowej Ery i potrzeba rozwijania innowacyjnych działań skłoniły nas do poszerzenia zasięgu projektu o środowiska akademickie i naukowe. Wspierając zdolnych naukowców w obszarze, który jest nam najbliższy, chcielibyśmy przyczynić się do podnoszenia standardów branży gazu płynnego i rozwiązywania problemów technologicznych rynku LPG - podkreśla Marcin Zawisza Prezes Zarządu ORLEN GAZ.

Najlepsze prace naukowo - badawcze przyczyniające się do poszerzania wiedzy eksperckiej na temat gazu płynnego zostaną nagrodzone grantami oraz nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości 25 000 zł. Regulamin konkursu umożliwia wykorzystanie grantów np. na przeprowadzenie badań laboratoryjnych, udział w konferencji naukowej czy wykonanie prototypu. Organizatorzy przewidzieli również wyróżnienia specjalne w postaci praktyk i staży.

 

Zgłoszenia do konkursu Napęd Nowej Ery przyjmowane są od 19 czerwca do 11 października 2013 r. poprzez stronę www.napednowejery.pl. Projekt zakończy się w listopadzie tego roku uroczystym ogłoszeniem zwycięzców uznanych przez jury za największe Odkrycia Napędu Nowej Ery. Udział
w konkursie jest bezpłatny.

 

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.napednowejery.pl

W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się z poniższymi osobami:

Agnieszka Woźniak, tel.: 693 970 060, agnieszka.wozniak@orlengaz.pl

Joanna Łazarewicz, tel.: 22 616 41 44 wew. 20, joanna.lazarewicz@napednowejery.pl