Konkurs na pracę z dziedziny gospodarki odpadami

Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w konkursie, w którym pula nagród wynosi 30 tys. zł.

Celami konkursu są:

  1. Promowanie idei ochrony środowiska i gospodarki odpadami w środowiskach akademickich poprzez wyłonienie najlepszych prac magisterskich dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi.
  2. Rozwój ogólnopolskiego networku grupy młodych specjalistów – "ambasadorów idei" efektywnej i wiarygodnej gospodarki odpadami opakowaniowymi.
  3. Zachęcanie do kontynuowania badań i prac naukowych w tematyce dotyczącej gospodarki odpadami opakowaniowymi.
  4. Popularyzowanie najlepszych prac poprzez pomoc w ich publikowaniu
    i wykorzystaniu zwłaszcza w procesie edukacyjnym.
  5. Promocja zawodowa autorów prac.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do 30 czerwca 2013 r. nadesłać na adres organizatora kopię pracy wraz z zapisem elektronicznym oraz wypełnioną kartą zgłoszenia udziału w konkursie.

 

Czekamy na prace magisterskie obronione na polskich uczelniach w latach 2011-2013 obejmujące swym zakresem następujące zagadnienia:

  • gospodarka odpadami opakowaniowymi,
  • systemy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
  • edukacja wspierająca systemy gospodarki odpadami opakowaniowymi.

 

Do wygrania nagrody pieniężne dla autorów trzech najlepszych prac:

I miejsce – 15 tysięcy złotych

II miejsce – 10 tysięcy złotych

III miejsce – 5 tysięcy złotych

 

Więcej szczegółów na stronie organizatora konkursu www.rekopol.pl w zakładce "Segreguj Odpady – To Się Opłaca".

 

Konkurs jest jednym z elementów projektu „Segreguj odpady – to się opłaca!” realizowanego
przez Rekopol Organizację Odzysku S.A., dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.