Konferencja "Go to work"

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Go To Work! Polish Young Professionals on European Labour Market”, która odbędzie się 16 maja 2013 roku, w godzinach 10.00 – 13.30 w auli im. K. Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Celem projektu, finansowanego z programu Leonardo da Vinci, było wsparcie młodych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i nabywaniu umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. W ramach projektu absolwenci wzięli udział w stażach w jednostkach badawczych, przedsiębiorstwach i instytucjach w Niemczech, Francji oraz we Włoszech, a dzięki temu nabyli nie tylko cenne doświadczenie, ale także rozwinęli umiejętności językowe oraz te związane z pracą w środowisku międzynarodowym.

Podczas konferencji zostaną przedstawione założenia i wyniki projektu, ale także wnioski z jego realizacji, które z pewnością mogą okazać się przydatne dla wszystkich zainteresowanych wspieraniem i rozwijaniem potencjału młodych ludzi na rynku pracy.

Udział w konferencji to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z przedstawicielami instytucji realizujących projekty mobilności, a także możliwość podjęcia dyskusji nad rolą staży zagranicznych w przyszłym życiu zawodowym absolwentów.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10 maja 2013 roku na adres iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl

Szczegółowy program konferencji.

Karta zgłoszenia.