Jednoroczny program stypendialny

BAYHOST (The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe) zaprasza do udziału w jednorocznym programie stypendialnym w uczelniach wyższych na terenie Wolnego Państwa Bawaria.

W roku akademickim 2014/15 o udział w programie mogą się ubiegać studenci III stopnia lub studiów podyplomowych z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym z następujących krajów: Polski, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Kandydaci muszą wykazać się osiągnięciami akademickimi, porozumiewać się w języku niemieckim i/lub w języku angielskim w stopniu umożliwiającym udział w pracach badawczych, a także przygotować opis projektu badawczego, który zamierzają zrealizować w bawarskiej uczelni.

Stypendium będzie wypłacane przez dwanaście miesięcy - w ratach po 700€/mies. Samotni rodzice lub osoby, których małżonek jest bezrobotny, a posiadają co najmniej jedno dziecko mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek rodzinny w kwocie 160€/mies. Stypendium może zostać przedłużone dwukrotnie, łącznie na okres do 3 lat.

Termin składania wniosków upływa: 1 grudnia 2013 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu poprzez adresy e-mail: doeppe@bayhost.de lub info@bayhost.de.