Jakie korzyści wynikają ze stosowania norm europejskich?

Seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw: „Jakie korzyści wynikają ze stosowania norm europejskich?”.
Organizatorem głównym seminarium jest Polski Komitet Normalizacyjny, natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła to wydarzenie patronatem honorowym. 

Seminarium odbędzie się w dniu 9 września 2009 r. w Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5.

Seminarium przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą czerpać korzyści z aktywnego uczestnictwa w procesie normalizacyjnym na poziomie europejskim.

Na seminarium każdy z uczestników otrzyma odpowiedzi na ważne pytania:
- W jaki sposób normy mogą wspierać moją firmę?
- W jaki sposób normy powiązane są z przepisami?
- Które normy są odpowiednie dla moich produktów lub usług?
- Jak powinienem używać tych norm?
- Jakie są korzyści z uczestnictwa w normalizacji?
- Jak mogę uczestniczyć w procesie normalizacji?

Zapraszamy do udziału w seminarium.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 września 2009 r.

Czytaj więcej