IV Forum Gospodarcze InvestExpo

W dniach 20-21 marca 2012 r. w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie odbędzie się czwarta edycja spotkania biznesowego skierowanego do Małych i Średnich Przedsiębiorstw pn. „InvestExpo. Wiedza, biznes, finanse”.

Organizatorem Forum, które cieszy się coraz większą popularnością zarówno w regionie jak i kraju, stając się śląskim centrum biznesu, jest Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Każda kolejna edycja gromadzi doświadczonych ekspertów gwarantując wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Spotkanie ma charakter zarówno wystąpień jak i paneli dyskusyjnych oraz rozmów kuluarowych, dzięki czemu uczestnicy mają szansę uzyskać kluczowe informacje oraz wskazówki, niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej. Forum jest także doskonałą płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń w obszarze finansów i inwestycji, współpracy sektora nauki i biznesu, dlatego wśród uczestników nie zabraknie inwestorów, władz samorządowych czy przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich.

Tematami wiodącymi tegorocznego Forum będą m.in.: Innowacyjna technologia w działalności MŚP – współpraca sektora nauki i biznesu, możliwości inwestowania na Śląsku, rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu czy marketing i PR w firmie, w tym nowoczesny wizerunek i media społecznościowe.

Podczas Forum odbędzie się także konferencja naukowo-informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja (PSAB-I) pn. „Anielskie Inwestycje wsparciem dla MSP”. Będzie ona poświęcona sieci Aniołów Biznesu w Polsce i wyznaczy najnowsze trendy inwestycyjne w tej dziedzinie. W trakcie tego bloku uczestnicy dowiedzą się także o nowopowstałej inicjatywie Association of Business Angels Networks (ABAN), która ma za zadanie integrację funkcjonujących w Polsce Sieci Aniołów Biznesu - rozwój polskiego rynku early-stage poprzez integrację inwestorów oraz sieci Aniołów Biznesu, współpracujących przy inwestycjach kapitałowych w dobrze rokujące firmy we wczesnych etapach rozwoju. Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja jest jednym z pierwszych członków tej organizacji.

Forum towarzyszyć będzie także „pitching” w ramach PSAB-I, podczas którego wybrani pomysłodawcy, z najciekawszymi i najbardziej innowacyjnymi ideami, będą mieli okazję zaprezentować swoje pomysły inwestorom. To ogromna szansa dla wszystkich młodych przedsiębiorców, którzy poszukują zewnętrznych źródeł finansowania. PSAB-I działa na polskim rynku od 2010 roku i może pochwalić się kilkoma zrealizowanymi projektami.

Ważnym punktem chorzowskiego spotkania będzie również panel dotyczący roli kobiet w innowacyjnej gospodarce oraz przedsiębiorczości kobiet na Górnym Śląsku.

 

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja:

biuro@ines.org.pl lub pod nr tel.: 32/ 601 22 69.