E-przedsiębiorcy na start – rusza trzeci konkurs na e-usługi

28 września 2009 roku rusza trzeci w tym roku nabór wniosków o dotacje w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wśród e-przedsiębiorców PARP rozdysponuje ponad 144 mln zł.

Nabór wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG rozpoczyna się 28 września b.r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega, że zakończenie naboru może nastąpić wcześniej, w momencie gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% przewidzianej alokacji, czyli ok. 187 mln zł.

Pierwszy nabór w 2009 r. w ramach Działania 8.1 cieszył się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Złożyli łącznie 824 wnioski, a ich wartość już pierwszego dnia konkursu przekroczyła 130% sumy (tj. blisko 141 mln zł) przewidzianej na dofinansowanie e-biznesowych projektów. Ostatecznie łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła prawie 500 mln złotych. – Zaskoczyła nas tak duża liczba złożonych wniosków. W porównaniu z konkursem przeprowadzonym w 2008 r. o dofinansowanie ubiegało się o 82% więcej przedsiębiorców – ocenia Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Czytaj więcej