Dni Otwarte APIB

Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników naukowych do udziału w Dniach Otwartych Akademickiego Punktu Informacji Biznesowej, który funkcjonuje przy Uniwersytecie Śląskim w ramach projektu "Przedsiębiorczość akademicka na START".

Dni otwarte są okazją do podjęcia rozmowy na temat przedsiębiorczości akademickiej. Najbliższe wydarzenie tego typu będzie miało miejsce w dniach 22-26 października 2012 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Jednocześnie osoby zainteresowane przedsiębiorczością mogą zgłosić chęć uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację na stronie www.start.polsl.pl, wypełnienie formularza aplikacyjnego i zgłoszenie się do naszego biura celem uzupełnienia dokumentacji projektowej.

Zapraszamy do biura, które mieści się przy ul. Bankowej 14 w Katowicach (pokój 417a). Pytania można również kierować na adres start@us.edu.p lub telefonicznie pod nr 32 359 22 15.

Informacje dodatkowe: oprócz projektu START Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje projekt Kreator Innowacyjności (www.bk.us.edu.pl/kreator), gdzie również można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, spotkaniach z prawnikiem, rzecznikiem patentowym, a nawet uzyskać dotację. Warto również sprawdzić ofertę Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (www.aipslask.pl), który również jest zarządzany przez Biuro Karier UŚ.