Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z sektora MSP

Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z sektora MSP, pt.: „Jakie źródła finansowania rozwoju firmy wybrać i jak przygotować się do jego pozyskania”, które odbędzie się w dniu 25 maja 2011r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38A.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Łowcy Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Adam Matusiewicz.

Celem spotkania będzie zapoznanie się z możliwościami finansowania działalności gospodarczej, osiągalnymi także dla podmiotów mających znacznie ograniczony dostęp do tradycyjnych źródeł kapitału. Pierwszy panel tematyczny zostanie poświęcony charakterystyce inwestycji venture capital oraz działalności Aniołów Biznesu, kolejny – przebiegowi procesu inwestycyjnego. Następnie zostanie omówione funkcjonowanie rynku kapitałowego dla MSP NewConnect oraz będzie zaprezentowane wprowadzenie akcji do obrotu.

Rejestracja on-line poprzez stronę: www.lowcybiznesu.pl, e-mail: lowcybiznesu@secus.pl lub tel.: 32 352 45 25.

Informacje o firmie oraz agenda spotkania znajdują się na stronie internetowej.

Ilość miejsc ograniczona.