Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ

Serdecznie zapraszamy absolwentów roku akademickiego 2008/2009 do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badanie jest skierowane do osób, które ukończyły studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na UŚ. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej do 31 marca 2011 roku.

Badanie jest całkowicie anonimowe.

Kwestionariusz dostępny będzie na stronie internetowej do 31 marca 2011 roku.

Więcej informacji...