Akcja "Lato z OHP"

Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej? Na jakie warunki zatrudnienia mogą liczyć młodzi ludzie podczas prac sezonowych? Odpowiedzi na te pytania udzielą, a także wskażą oferty pracy wakacyjnej pośrednicy pracy, liderzy Klubów Pracy, doradcy zawodowi zatrudnieni w licznych jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy działających na terenie całego województwa.

W ramach corocznej akcji "LATO Z OHP" w najbliższych miesiącach w większości powiatów województwa śląskiego organizowane będą liczne seminaria, spotkania rekrutacyjne z pracodawcami, targi i kiermasze pracy wakacyjnej, "Dni Otwarte", warsztaty tematyczne, konsultacje indywidualne badające predyspozycje zawodowe i prelekcje filmów edukacyjnych dla osób powyżej 15. roku życia.

Na warsztaty, konsultacje i spotkania informacyjne z doradcami zawodowymi można zgłaszać się do Młodzieżowych Centrów Kariery OHP, Klubów Pracy i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP.

Konkretnymi ofertami pracy dysponują natomiast Młodzieżowe Biura Pracy OHP oraz Punkty Pośrednictwa Pracy OHP, które działają w ramach unijnego projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy". Oferty – zarówno krajowe, jak i zagraniczne - pozyskiwane są na bieżąco przez cały okres trwania wakacji letnich. Podczas rejestracji wymagany jest dowód tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich konieczna będzie również zgoda opiekunów prawnych. Młodzież poszukująca zatrudnienia wakacyjnego powinna przede wszystkim zadbać o ważną legitymację szkolną, która jest podstawowym dokumentem wymaganym przez pracodawców w przypadku zatrudnienia krótkoterminowego.

 

Szczegółowe informacje o terminach i tematyce organizowanych przedsięwzięć można znaleźć na stronie www.slaska.ohp.pl w zakładce "Lato z OHP". Wszelkich informacji udzielają Centra Informacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach, Częstochowie i Bielsku - Białej.

Adresy wszystkich lokalnych jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w województwie śląskim znajdują się na stronie www.slaska.ohp.pl.

Dane kontaktowe do jednostek Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP: